Den største viden findes ikke i bøger. Den findes i skabningen.

Kristen Mystik

”Du skal ikke finde Gud, Gud er der allerede, du skal bare blive stille og opdage det …”

Vejen hjem til den, jeg er, førte mig ind i den kristne mystik.

Ikke teosofi eller frimureri, men helt min egen vej.

Den åbnede sig spontant da lærte meditation. Min lærer, cand.psyk. Nadja Prætorius, tilbød psyko-spirituel meditation. Det viste sig at være på baggrund af Bob Moores undervisning, og indeholdt udover meditation: energiarbejde, drømmetydning og healing.

Undervisningen var ikke låst fast til et bestemt livssyn. Formålet var at åbne for den enkeltes egen spiritualitet. Snart efter begyndte kristne fortællinger og begreber at åbne sig for mig og lede mig på vej, og en drøm fortalte mig: Guds sprog er billedsprog.

Efterhånden som jeg fik vejledning i drømme og meditationsoplevelser, begyndte jeg at lede i Det ny Testamente efter skriftsteder, men det var sjældent jeg fandt dem, for Bibelen med søgefunktion lå endnu et stykke ude i fremtiden. Det gjorde nu heller ikke så meget, for jeg var endnu i en fase, hvor det var svært nok overhovedet at tage min egen spiritualitet alvorligt. Min skepsis var stor.

Det var også svært at komme ind i noget som kunne kaldes meditation. Min tankestrøm buldrede derudad. Men lidt efter lidt stabiliseredes min evne og min lyst til stille opmærksomhed. Jeg mediterede ½ time morgen og aften. Det var i 1991 og først mange år senere dukkede begrebet mindfulness op.

Ca. 4 måneder senere var det påske, og i min meditation påskemorgen fik jeg en fornemmelse af at sidde bag Jesus på æslet mens han red ind i Jerusalem. Jeg så folk på begge sider af vejen med grene og grene lagt på vejen, men det var ikke palmeblade, som jeg forventede. Det var grene med let løv.

Jeg skrev min meditationsoplevelse ned. Nogen tid efter gik det op for mig at det var olivengrene, og jeg forstod at meditationsoplevelsen viste mig, at jeg skulle følge Jesus.

Mystikeren går sin egen vej. Længes og søger mod dybere aspekter af sit væsen, sin sjæl, sin ånd, sin Gud. Det gjorde Jesus og det gjorde jeg, og på vejen møder vi overleveringer, som pludselig giver mening.

Min vej gav mig et dybt indblik i de kristne mystikeres metaforer, begreber og spirituelle oplysning, lige fra Jesus Kristus til Meister Eckhart.

BESTIL FOREDRAGET: Send en e-mail til mbb@visioncompany.dk